Inkubátor supervízorov školského mentoringu

Pre všetkých, ktorí chcú prostredníctvom supervízií pomáhať rásť mentorom v školstve alebo kolegom, ktorí chcú zlepšovať svoje vlastné  mentoring zručnosti. Mentori v školskom prostredí (aktívna skúsenosť s mentorovaním minímálne 2 roky), absolventi LEAF online mentorského inkubátora,  absolventi  LEAF programu Premena školy zvnútra, s pokračujúcou skúsenosťou v mentoringu.

 

 

Trvanie – Desať 90 minútových online stretnutí

Lektori – Dávid Králik a Viera Lasáková

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú  sa online prostredníctvom zoomu.

Termíny stretnutí

11.11.2022 5.12.2022 16.1.2023 2.2.2023 20.3.2023
17.4.2023 15.5.2023 29.5.2023 12.6.2023 26.6.2023

Náplň stretnutí

 

1/Mentoring – východiskové poznatky (čo je mentoring, kto je mentor, čo robí, štruktúra mentoring rozhovoru, 5 P, Feedback, škála,

cieľ: na konci stretnutia bude každý účastník odchádzať s poznaním základných prvkov mentoringu, ktoré má počas supervízie sledovať

2/Mentorská sebareflexia – individuálne zmapovanie vlastných vedomostí/techník, zručností, hodnôt a postojov

cieľ: každý odchádza so svojim aktuálnym mentorským portfóliom

3/ Mentorská sila a slabosť+strach: Preferenčný štýl/Ridikulos

cieľ: každý odchádza s jasne pomenovaným, v čom je silný, v čom slabý a čoho sa bojí v mentoringu

4/ Supervízia v štruktúre

cieľ: každý odchádza so znalosťou štruktúry supervízie

5/Zrkadlenie

cieľ: každý odchádza s porozumením, čo znamená zrkadlenie v mentoringu a vie, ako s ním pracovať

6/Supervízia

cieľ: Každý vie urobiť supervíziu v štruktúre

7/Supervízia

cieľ: Každý odchádza so zreflektovaním vlastný strachov počas supervízie

8/Supervízia

cieľ: Každý odchádza so schopnosťou pracovať v supervízii so zrkadlením

9/Vnútorná hra tenisu

cieľ: Každý odchádza s porozumením, aký je rozdiel medzi flow a prácou

10/Príprava textov na certifikáty cez vzájomné mentorovanie

cieľ: Každý odchádza s textom na svoj koncoprogramový certifikát

 

Lektori

Mgr. Viera Lasáková – mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

V LEAFe pôsobí siedmy rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Momentálne koordinuje LEAF učiteľské rozvojové programy.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

V LEAFe pracuje desiaty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

 

Ďalšie články

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Inkubátor supervízorov školského mentoringu