Desatoro zásad práce s heterogénnou triedou

Desatoro zásad práce s heterogénnou triedou

Ukazuje sa, že nedokončené úlohy vytvárajú v našom mozgu kognitívne napätie – to udržiava našu pozornosť pri danej myšlienke a venujeme jej viac mentálneho úsilia. Až po dokončení sa jej mozog s úľavou zbaví. Čiastočnú úľavu prinášajú to-do listy, lebo presúvajú niektoré úlohy do kolónky „urobiť neskôr.“ Dokončenie úlohy je vraj najlepší spôsob na dosiahnutie cieľa. Je možné, že aplikácia tohto efektu pomáha aj proti prokrastinácii (otáľaniu) – nie nadarmo sa hovorí, že kto začal, má polovicu urobenú. Pozor však na stres a úzkosť, ktoré by mohli priniesť nedokončené úlohy, ak ich bude príliš mnoho.

 

Český národný pedagogický inštitút v tejto súvislosti vytvoril akési desatoro zásad práce s heterogénnou triedou. Keď sa na to desatoro pozriete, zistíme, že je to celkom pekný súpis zásad kvalitnej pedagogickej práce. Ak vám tento zoznam nestačí, môžete zájsť na ich stránku a naštudovať si to hlbšie alebo si stiahnuť 130-stranovú pdf dokumentáciu, určite si z toho niečo vezmete. Kto na hlbšie štúdium však (zatiaľ) nemá čas, pozrime sa aspoň na samotné Desatoro.

(https://www.npi.cz/images/desatero_uspesne_prace_s_heterogenni_tridou.pdf)

 

01 Dodržiava pravidelné rituály, vďaka ktorým sa žiaci cítia ako „my“ (Žiaci zažívajú pocit spolupatričnosti k svojim spolužiakom vďaka bežným, opakujúcim sa postupom a aktivitám)

02 Používa jednoduchý jazyk s vizuálnou podporou pre žiakov (Všetci žiaci rozumejú jednoduchej a zrozumiteľnej reči učiteľa)

03 Prispôsobuje pracovné prostredie tak, aby umožňovalo otvorené vyučovanie (Žiaci môžu často pracovať na mieste, ktoré najlepšie vyhovuje zvolenej vyučovacej metóde

04 Premyslí si zadanie obsahovo klasifikovaných úloh (Žiaci riešia v triede úlohy, ktoré zodpovedajú ich možnostiam z hľadiska náročnosti, a po dokončení práce tak môžu zažiť úspech)

05 Vytvára rôzne situácie kolaboratívneho učenia (s možným zapojením pedagogického asistenta) (Žiaci často dostávajú príležitosť pracovať počas vyučovania spôsobom, ktorý im vyhovuje. Vyučovacie situácie sa striedajú tak, aby všetci žiaci mohli postupne využívať svoje vlastné postupy, ktoré im vyhovujú)

06 Zabezpečuje, aby všetci žiaci vedeli, čo majú počas hodiny robiť, pravidelne zbiera spätnú väzbu od žiakov (Žiaci vedia, ako požiadať o pomoc, keď ju potrebujú pri učení. Neboja sa o to požiadať)

07 Umožňuje žiakom pracovať vlastným tempom, čo prispieva k dokončeniu práce aj k úspechu v triede (Žiaci nie sú stresovaní nedostatkom času na splnenie zadaných úloh. Vedia, koľko času im zostáva a ako v prípade potreby požiadať o časovú rezervu)

08 Využíva kotviacu aktivitu pre rýchlejších žiakov (Žiaci vždy vedia, čo môžu robiť, ak dokončia svoju prácu skôr ako ostatní)

09 Stanovuje kritériá hodnotenia, aby žiaci zažili úspech (Žiaci vedia, za čo sú hodnotení a mohli opakovane zažiť pocit úspechu)

10 Podporuje žiaduce správanie žiakov (Všetci žiaci v triede sú posilnení pozitívnym ocenením ich želaného správania)

 

 

Držím vám palce. Mrak Cibrič,

lenivý učiteľ fyziky a etiky na GBZA, mentor z Mentórie a RCPU ZA_BY, lektor tvorivého písania, amatérsky šachista, kouč či spisovateľ, marek.matuska@mentoria.sk

 

 

 

Ďalšie články

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Desatoro zásad práce s heterogénnou triedou