Rozbiehame online inkubátor mentorov

Prostredníctvom 10  deväťdesiat minútových stretnutí sa naučíte základné mentoringové a koučingové zručnosti, vďaka ktorým budete vedieť zmysluplne sprevádzať kolegov učiteľov pri reflektovaní svojich vyučovacích hodín, dokážete posúvať druhých vpred bez svojich vlastných riešení, uvidíte zdroje a potenciál v mentorovaných a dokážete dať a prijať vyvážený feedback.

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú  sa online prostredníctvom zoomu. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú certifikát absolventa.  

Stretnutia budú prebiehať online –  od 16:00 do 17:30. 

Termíny stretnutí

19.9.2023 10.10.2023 24.10.2023 7.11.2023 21.11.2023
6.12.2023 19.12.2023 19.1.2024 30.1.2024 13.2.2024

 

Časová náročnosť programu: 

Raz mesačne 90 minútový zoom + 60 minút na prípravu (pozretie si nahrávky vyučovacej hodiny, prípadne sprístupnenie svojej hodiny kolegom v skupine a poznačenie si feedacku) + 10 minút samoštúdium 

Náplň stretnutí

  • Mindset mentora – sprievodcu a ako vidieť zdroje mentorovaného  
  • Nevediaci postoj, zvedavosť, počúvanie a kladenie otázok, práca s reálnou nahrávkou z vyučovania
  • Feedback, nácvik feedbacku na reálnej nahrávke z vyučovania
  • Štruktúra rozhovoru vďaka ktorej nič nepokazíte, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Mentoring reálnej nahrávky z vyučovania 
  • Mentoring a  spätná väzba učiaceho sa tímu a lektorov. 

 

Lektor

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

V LEAFe pracuje desiaty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov. 

Povedali o Inkubátore mentorov: 

Veľmi sa mi páčilo ako nás Vierka počas celého obdobia sprevádzala. Každé stretnutie bolo precízne pripravené a technicky zabezpečené. Do mentoringu vnášala ľudskosť a mäkkosť. Obohatila  ma o nové techniky, vniesla  poriadok a systém. Ďakujem  za to, že spolu s Dávidom vytvorila bezpečné prostredie na učenie sa. Páčili sa  mi Dávidové trefné konkrétne a jasné poznámky, ale aj to, že sa u neho prejavuje duša umelca, keď svoje pripomienky a postrehy prenáša do obrazov a abstraktných myšlienok. (Martina Štestková, riaditeľka Zaježovskej školy) 

 

Všade, kde sa stočí reč týmto smerom, hovorím aký objav je pre mňa LEAF partia. Je pre mňa inšpiráciou, uistením, povzbudením pracovať s deťmi ako s darom, ktorý mi je na chvíľu zverený.(Gabriela Zelíková, učiteľka anglický jazyk. Stredná škola, Trenčín) 

 

Svoju účasť v inkubátore som vždy vnímala ako veľkú príležitosť, ktorá sa nedostáva každému a tak som sa snažila k tomu aj pristupovať. Mám veľkú vďačnosť voči celému kolektívu a lektorom. Bola to nesmierne obohacujúca 90 minútovka jeden utorok v mesiaci. (Lucia Košťálová, školský psychológ) 

 

Ďakujem za všetky tie hodiny stretnutí. Zúčastniť sa INKUBÁTORA bolo výborné rozhodnutie 10/10, pretože mi ponúklo druhú stranu mince mentee – mentor. Vďaka inkubátoru som lepšie pochopila pohľad a prácu mentora, ktorú som zažila v minulom roku. (Milica Antálková, učiteľka anglického jazyka ZŠ )

 

 

Vďaka zručnostiam nadobudnutým v tomto kurze som si zreflektovala aj svoje vlastné učenie, a posunula sa vpred. Ako vedúca PK CJ plánujem využiť mentoring aj v budúcnosti pri práci so svojimi kolegami.

 

 

Ak je Tvojím cieľom byť kvalitným mentorom a chceš svoje rezervy efektívne zaplniť, inkubátor bude pre Teba skvelým katalyzátorom zlepšenia.

 

 

Kurz je veľmi praktický a užitočný. Získaš potrebné zručnosti a sebavedomie.

Ďalšie články

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Rozbiehame online inkubátor mentorov