Mentoring drill – online kurz

Mentoring drill – online kurz

x

Kvalitný mentoring je, rovnako ako akékoľvek iné umenie, výsledkom 10% talentu a 90% práce. Preto sme sa rozhodli ponúknuť aktívnym mentorom príležitosť prakticky trénovať mentoring rozhovory pod supervíziou excelentných mentorov z Mentórie.

Pre koho je kurz určený

Ak ste mentorom a túžite byť lepším, toto je jedna z najlepších ciest, akú my, v Mentórii, po 12 rokoch praxe, vidíme.

K aždý účastník zažije počas 10 deväťdesiat minútových stretnutí    10 mentoringov, z toho jeden v role mentora, jeden v role mentorovaného a osem v role pozorovateľa.

Stretnutia budú veľmi praktické a budú mať jednotnú štruktúru:

1/Vzájomný mentoring dvoch účastníkov (ostatní pozorujú)
2/Feedback od ostatných účastníkov
3/Feedback od supervízora z Mentórie
4/Supervízne zarámcovanie (komentáre, rady, tipy) zo strany supervízora z Mentórie

Mentorovať budete videonahrávky vlastných vyučovacích hodín, alebo vzdelávacích aktivít. Ak niektorý účastník nemá možnosť poskytnúť nahrávku hodiny, či  aktivity, odučí prvých 20 minút online stretnutia skrátenú vyučovaciu hodinu a tú potom iný účastník odmentoruje.

Čas stretnutí: 16:00-17:30
Miesto stretnutí: Zoom

Počet účastníkov kurzu: 10

Cena kurzu: 240 eur (cena je za 10 stretnutí)

Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú certifikát absolventa, čo je však dôležitejšie, získajú množstvo cenných mentoring skúseností, ktorých hodnota bude umocnená kvalitným supervíznym sprevádzaním.

Termíny

  • 18.9.2024

  • 2.10.2024

  • 16.10.2024

  • 30.10.2024

  • 13.11.2024

  • 25.9.2024

  • 9.10.2024

  • 23.10.2024

  • 6.11.2024

  • 20.11.2024

00

Lektori

Mgr. Viera Lasáková

výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Mentórie, mentorka, koučka, lektorka, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

Pôsobí deviaty rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Je výkonná riaditeľka Mentórie.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Mgr. Dávid Králik

mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

Pracuje dvanásty rok ako mentor  a lektor, napr. v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal. V programe Premena školy zvnútra školí a superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

Ako sa prihlásiť

1. krok

Vyplňte prihlášku do programu

Prihlasovanie do programu je otvorené do naplnenia kapacít (10 účastníkov), najneskôr do 31. 7. 2024.

Uhraďte účastnícky poplatok

Cena240 eur

Cena zahŕňa 10x 90.minút online stretnutie, certifikát, učebnicu Školský mentoring.

Prosíme o úhradu podľa inštrukcií v  potvrdzujúcom e-maile.

2. krok

3. krok

Počkajte na emailovú správu v ktorej vám potvrdíme účasť v programe a pošleme pokyny k platbe.

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program vhodný práve pre vás, radi odpovieme na vaše otázky.
Ozvite sa nám. 🙂

Viera Lasáková
koordinátorka programu
viera.lasakova@mentoria.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@mentoria.sk