O nás

O nás

Myšlienka podpory učiteľov vznikla v organizácii LEAF na jeseň 2012. Túžbou LEAF bolo a je „pomáhať písať inšpiratívne príbehy budúcich osobností Slovenska“ – osobností, ktoré budú jedného dňa v našej krajine úspešne presadzovať svetovú kvalitu ako i morálne hodnoty.
Budúce osobnosti Slovenska však nevyrastú bez kvalitného vzdelávania. A kvalitné vzdelávanie stojí a padá v prvom rade na kvalite učiteľa. Bohužiaľ mnoho učiteľov na Slovensku má v súčasnosti veľmi limitované možnosti svojho pedagogického a osobnostného rozvoja. Mnoho z nich ani po dlhých rokoch učenia nemali možnosť získať kvalitnú rozvojovú spätnú väzbu, zažiť ukážkovú hodinu skúsenejšieho kolegu alebo využiť podporu kvalitného mentora – tzn. nástroje, ktoré sú v mnohých iných oblastiach spoločnosti prirodzenou súčasťou rozvoja zamestnancov. Miesto toho, mnohí učitelia trpia vysokou byrokratickou záťažou, klesajúcim rešpektom zo strany rodičov či spoločnosti a nízkym ohodnotením. A napriek počiatočnej motivácii učiť končia vyčerpaní a mnohí školstvo opúšťajú.

To chceme zmeniť.

Naša vízia

Vzdelaná a harmonická spoločnosť vďaka vysokej úrovni učiteľstva kvalitnými odborníkmi, pedagógmi a osobnosťami.

Naše poslanie

Pomáhať v pedagogickom a osobnostnom raste motivovaným učiteľom základných a stredných škôl pre rozvoj osobného potenciálu a hodnôt budúcej generácie Slovenska

Od roku 2013 realizujeme Individuálny Rozvojový Program Učiteľa (IRPU) ponúkajúci motivovaným učiteľom mentoringovo-koučingovú podporu pri rozvoji ich pedagogických zručností. O štyri roky neskôr sme začali ponúkať školám príležitosť nastaviť kontinuálnu kultúru učenia. Od roku 2019 organizujeme ročné kurzy rozvoja mentoringových zručností v školstve. Posledné dva roky ponúkame naše skúsenosti pri rozvoji novo-vznikajúcim regionálnym centrám , ktoré sa v tomto období formujú pre podporu učiteľov v 40 regiónoch celého Slovenska.

0
rokov pomáhame slovenským učiteľov rásť
>0
vyškolených učiteľov základných a stredných škôl
0
škôl s absolvovaným programom „Premena škôl z vnútra““

Priemerná spokojnosť s našimi programami za posledné roky prevyšuje známku 9 (na stupnici 0-10). I roky po absolvovaní programu 95% našich absolventov vníma, že program naplnil ich ciele a výrazná väčšina potvrdzuje, že sa im darí dlhodobo zvyšovať podiel inovatívneho učenia, aktívnejšieho zapojenia žiakov do výuky či získavania spätnej väzby. Naši absolventi postupne tvoria rastúcu komunitu inovatívnych učiteľov a riaditeľov škôl, ktorá má záujem postupne zvyšovať kvalitu vzdelávania pre žiakov v celej krajine.

– nielen v získavaní vedomostí, ale taktiež vo formovaní hodnôt a postojov, prehlbovaní empatie k svojmu okoliu, rozvoji kritického myslenia, či prebudeniu motivácie k ďalšiemu učeniu – na ich ceste k úspešnej dospelosti

Od roku 2023 sa všetky programy rozvoja učiteľov vyčlenili z LEAF do novej organizácie Mentória. Nová organizácia nadväzuje na hodnoty LEAF, ktorý sa snaží u mladých ľudí predovšetkým rozvíjať ich charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Zároveň má príležitosť tieto hodnoty konkrétnejšie prispôsobovať špecifikám prostredia slovenských učiteľov a škôl.

Náš tím

Viera Lasáková

výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Mentórie, mentorka, koučka, lektorka a učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

Pôsobí deviaty rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Je výkonná riaditeľka Mentórie.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Dávid Králik

mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

Pracuje dvanásty rok ako mentor  a lektor, napr. v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal. V programe Premena školy zvnútra školí a superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

Naďa Tima

informácie o programoch a interná podpora

Verím, že fantázia je silnejšia, než vedomosti. Že mýty majú väčšiu moc, než história. Že sny sú mocnejšie, než skutočnosť. Že nádej vždy zvíťazí nad skúsenosťou. Že smiech je jediným liekom na smútok. A verím, že láska je silnejšia, než smrť. (Robert Fulghum)

Tomáš Macko

rozvoj mentorov a komunity

Tomáš rozvíjal rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov a ktorý sa rád učí: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športuje, číta a je. Byť mentorom IRPU a Teach for Slovakia vníma ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.

Branislav Jakabovič

spoluzakladateľ a člen správnej rady

Braňo bol spoluzakladateľom a 10 rokov jedným z lídrov organizácie LEAF. V minulosti ako poradca McKinsey & Company pomáhal zvyšovať výkonnosť niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa v Čechách. Vyštudoval Fakultu manažmentu UK v Bratislave a MBA na Kelloggu v Chicagu. Ako Slovák žijúci v Čechách so skúsenosťou v rôznych sektoroch a témach, rád prepája odlišné svety so snahou zlepšovať svet okolo. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu.

Katarína Križková

Technická a organizačná podpora

Viac ako dvadsať rokov sa venuje rôznym štipendijným a vzdelávacím programom. Má na starosti stredoškolské štipendiá ASSIST, HMC, Davis a Kemper. V LEAF Academy pôsobí ako Student advisor. Má rada úprimných a pozitívnych ľudí a snaží sa pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú – ľuďom aj zvieratám.