Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU)

staň sa súčasťou komunity aktívnych učiteľov s chuťou zlepšovať svoj učiteľský kumšt

Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU)

staň sa súčasťou komunity aktívnych učiteľov s chuťou zlepšovať svoj učiteľský kumšt

Čo je to IRPU?

  • 10 mesačný mentoringovo-koučingový program

  • 7 individuálnych mentoringov s mentorom
  • 7 vyučovacích hodín, na ktoré mentor dáva spätnú väzbu
  • 2 x 2 dni pobytového vzdelávania na začiatku a konci programu
  • 4 x 90 min skupinových online vzdelávaní pod vedením lektorov Mentórie

  • 1x IRPU komunita aktívnych učiteľov z celého Slovenska, ktorí sa stretávajú a navzájom sa inšpirujú
  • učiteľ na sebe pracuje priamo so svojimi žiakmi

Čo očakávať od programu?

Prihlásiť sa môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a základných škôl, bez ohľadu na mesto, v ktorom pôsobia.   

Program je tvorený online osobnými individuálnymi stretnutiami s mentorom s frekvenciou približne raz za mesiac (celkovo 7 stretnutí). Stretnutia pozostávajú zo zhliadnutia nahrávky vyučovacej hodiny mentorom a následného spoločného rozboru hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Súčasťou programu sú aj dve pobytové školenia, v úvode a závere programu, a štyri online stretnutie SKUPINY so skúsenými lektormi.

Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny. Na základe prihlášky budú vybraní uchádzači pozvaní na rozhovor cez internet.

Účastnícky poplatok za celý ročný program pre jedného učiteľa je 289 Eur.

Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečuje Mentória. Poplatok je možné rozdeliť na tri splátky.

Prečítajte si detailnejšie skúsenosti

Vďaka účasti v tomto výberovom programe spoznáte tiež komunitu slovenských učiteľov vašej krvnej skupiny, s ktorými môžete zdieľať zážitky, skúsenosti a užitočné rady a profesionálne rásť aj po skončení programu.

Garantom programu a jedným z mentorov je Dávid Králik. Program IRPU prichádza do slovenských škôl už po deviaty krát a v posledných rokoch sa teší stále väčšej popularite zo strany učiteľov.

Program IRPU má sieť mentorov v rôznych mestách na Slovensku. Pozrite si ich profily.

Informácie k prihláškám do programu IRPU v školskom roku 2023/24 budú zverejnené do marca 2023

Video o programe IRPU

Príbehy absolventov programu

Povedali o programe IRPU

„Človek má vždy trošku stres, keď mu príde niekto na hodinu. Aj ja som mal, no len do chvíle, kým sme spolu s mojím mentorom začali po hodine rozoberať, čo tam fičalo a ako. Stačilo pár postrehov, podnetov, otázok a ja som si bol viac než istý, že tento človek mi nechce zle, netúži ma dať dole, bezducho skritizovať všetko, čo mu padne do rany. Oproti mne sedel chlapík s túžbou pomôcť mi porozumieť, prečo niektoré veci na mojich hodinách fungovali a niektoré nie.“

Michal Bohuš, Gymnázium na ul. Ladislava Sáru, Bratislava

„Vďaka mojej mentorke som získala skvelú inšpiráciu a rady ako v triede vytvárať dobrú atmosféru a odovzdávať študentom informácie efektívnejším spôsobom. Stretávať sa s takto príjemným človekom, ktorý pri mne stojí a podporuje moje nápady a „experimenty“ je skúsenosť na nezaplatenie.“

Barbora Ďurovcová, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislav

„Vďaka programu sa nebojím dať viac priestoru na hodinách žiakom. Veľa práce som preniesla na nich a skupinová práca má svoje pevné miesto v týždni – deti si ju sami pýtajú. Rodičia zmenu prijali, lebo deti majú matematiku radi a zlepšili sa v nej. Taktiež sú aktívnejší.“

Eva Kúdelová, ZŠ Dubová, Bratislava

„Netušila som, že mentorstvo je aj o vzťahu. Mala som pocit, že sa deje niečo, čo som ešte nezažila – stojí pri mne niekto, kto sa zaujíma, pýta, trpezlivo čaká na moje odpovede, smeje sa, povzbudzuje a venuje mi časť svojho života. Nešlo o formálny kvázi-vzťah, ale o čistú človečinu.“

Lucia Vlkovičová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

„IRPU do mojich hodín vnieslo väčšiu štruktúru. Naučil som sa stanovovať si ciele a viac sa zamýšľať nad tým, akú úlohu každá jedna zložka hodiny má.“

Martin Nichta, Gymnázium J. Hronca, Bratislava

„Moja mentorka mi dávala veľmi dobrú spätnú väzbu a stále sa ma pýtala, ako to môže byť inak. Nechávala ma premýšľať, nechcela ma vtesnať do nejakých jej predstáv. Bolo to pre mňa veľmi prínosné!“

Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

„Pôvodne som sa chcela v IRPU naučiť vhodnými postupmi deťmi manipulovať tak, aby robili, čo chcem. Miesto toho som sa naučila vlastnými emóciami deti strhnúť a nadchnúť :).“

Eva Uličná, Evanjelická spojená škola, Martin

„Po absolvovaní IRPU už nie som učiteľka, ktorá sa postaví pred tabuľu a reční. Prenechávam aktivitu na deti. Páči sa to aj mne, aj im. Vyžaduje si to síce väčšiu a premyslenejšiu prípravu na hodinu, ale oplatí sa to.“

Dagmar Čerháková, ZŠ Semerovo

„Veľmi oceňujem, že ma moja mentorka priviedla k zmene pohľadu na rolu učiteľa. Zázračné na tom je, že ona to nikdy nepomenovala, nenavrhla, iba počúvala, posielala mi materiály a akosi vyťahovala to “čosi” zo mňa, o čom som dovtedy nemala tušenia. Mala som pocit, že to je môj vlastný proces. Teraz viem, že aj ja chcem byť takýmto sprievodcom pre svojich žiakov. Vďaka!“

Ľubomíra Záhumenská, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

„Ako účastníčka programu som na mentoringu oceňovala najmä to, že mentorka chodila za mnou do školy a videla reálne hodiny. Na základe pozorovaní sme potom hľadali a tvorili spolu riešenia tak, aby boli vyhovujúce pre mňa i žiakov.“

Paula Šilhárová, Obchodná akadémia, Hlohovec

„Získala som väčšie sebavedomie a z toho vyplývajúcu pohodu na hodine. Mentorka mi ukázala, ako veľa sa dá zmeniť malými krokmi, že nemusím vymýšľať veľké veci, stačí malá zmena a môže sa udiať niečo veľké.“

Lucia Bokesová, Gymnázium J. Papánka (Vazovova), Bratislava

„Pri čítaní blogov učiteľov, ktorí prešli IRPU, som tíško závidela a túžila byť súčasťou tohto programu. A ono to vyšlo! Moje prvé stretnutie s IRPU-ťákmi (na tréningu v úvode programu) dopadlo nad očakávania. Odniesla som si nielen príjemné pocity, že patrím do komunity rovnako nadšených učiteľov ako som ja, ale aj konkrétne ,,úlohy-inšpirácie“ na moje hodiny.“

Andrea Kolláriková, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

„Najzaujímavejším zistením v programe IRPU bolo pre mňa to, že by sa mal učiteľ podeliť o aktivitu i zodpovednosť za výsledok hodiny so svojimi študentmi.
IRPU je dômyselne prepracovaný program, ktorý svojim individuálnym prístupom motivuje učiteľa k aktivite a súčasne rozvíja jeho kompetencie. Vrele odporúčam!“

Peter Pirončiak, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„IRPU je neustála inšpirácia: mám k dispozícií svojho “mento-kouča“, uzavretú FB skupinku pre účastníkov a absolventov programu, spoločné komunitné stretnutia a workshopy. IRPU je tiež vybočenie zo zaužívaných postupov a nová energia do učenia!“

Jaroslav Durec, Gymnázium, Myjava

Náš tím IRPU

Viera Lasáková

mentorka, výkonná riaditeľka

Dávid Králik

mentor, garant programu

Henrieta Drgová Petrovičová

mentorka

Andrea Kolláriková

mentorka

Marek Matuška

mentor

Barbora Michnová

mentorka

Miška Mozolová

mentorka

Marta Páleníková

mentorka

Martina Štesková

mentorka

Lucia Surgošová

mentorka

Pavol Šípoš

mentor

Gabriela Zelíková

mentorka

Michal Žarnay

mentor

Nenechajte si ujsť informácie o Mentórii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ešte pre vás máme

Pre učiteľov máme aj program Premena školy zvnútra. Je to unikátny program budovania kultúry rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory, ktorý je založený na osvojovaní a následnom využívaní základných mentoringovo-koučingových techník v každodennom živote školy.

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program IRPU vhodný práve pre vás, radi zodpovieme na vaše otázky.
Ozvite sa nám. 🙂

Viera Lasáková
koordinátorka programu
viera.lasakova@mentoria.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@mentoria.sk