Mentoring drill – pobytovka

Mentoring drill – pobytovka

x

Kvalitný mentoring je, rovnako ako akékoľvek iné umenie, výsledkom 10% talentu a 90% práce. Preto sme sa rozhodli ponúknuť aktívnym mentorom príležitosť prakticky trénovať mentoring rozhovory pod supervíziou excelentných mentorov z Mentórie.

Pre koho je kurz určený

Ak ste mentorom a túžite byť lepším, toto je jedna z najlepších ciest, akú my, v Mentórii, po 12 rokoch praxe, vidíme.

Každý účastník zažije počas 2 dní  10 mentoringov, z toho jeden v role mentora, jeden v role mentorovaného a osem v roli pozorovateľa. Jednotlivé bloky budú veľmi praktické a budú mať jednotnú štruktúru:

1. Vzájomný mentoring dvoch účastníkov (ostatní pozorujú)

2. Feedback od ostatných účastníkov

3. Feedback od supervízora z Mentórie

4. Supervízne zarámcovanie (komentáre, rady, tipy) zo strany supervízora z Mentórie

Termíny

  • 20. – 21. 9. 2024

  • alebo

  • 25. – 26. 10. 2024

00

Miesto

Stredné Slovensko

x

Mentorovať budete vlastné krátke 20 minútové vyučovacie hodiny, realizované priamo počas dvojdňovky.

Kurz nie je vhodný pre ľudí, ktorí neovládajú základy mentoringu.

Miesto tréningu: Stredné Slovensko

Termíny tréningu20.-.21.9.2024 alebo 25.-26.10.2024

Cena kurzu: 140 EUR (cena zahŕňa lektorné, certifikát o absolvovaní, knihu Školský mentoring) v cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava počas školenia. Poplatok za ubytovanie a stravu sa uhrádza priamo hotelu na mieste cca 70 EUR)

Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú certifikát absolventa, čo je však dôležitejšie, získajú množstvo cenných mentoring skúseností, ktorých hodnota bude  umocnená kvalitným supervíznym sprevádzaním.

Lektori

Mgr. Viera Lasáková

výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Mentórie, mentorka, koučka, lektorka, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

Pôsobí deviaty rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Je výkonná riaditeľka Mentórie.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Mgr. Dávid Králik

mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

Pracuje dvanásty rok ako mentor  a lektor, napr. v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal. V programe Premena školy zvnútra školí a superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

Ako sa prihlásiť

1. krok

Vyplňte prihlášku do programu

Prihlasovanie do programu je otvorené do naplnenia kapacít, najneskôr do 31. 7. 2024.

Uhraďte účastnícky poplatok

Cena140 eur (dvojdňový kurz)

Cena zahŕňa lektorné, certifikát o absolvovaní, knihu Školský mentoring. V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava počas školenia. Poplatok za ubytovanie a stravu sa uhrádza priamo hotelu na mieste – cca 70 EUR)

Prosíme o úhradu podľa inštrukcií v  potvrdzujúcom e-maile.

2. krok

3. krok

Počkajte na emailovú správu v ktorej vám potvrdíme účasť v programe a pošleme pokyny k platbe.

Nenechajte si ujsť informácie o Mentorii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Otázky?

Ak si nie ste istí, či je program vhodný práve pre vás, radi odpovieme na vaše otázky.
Ozvite sa nám. 🙂

Viera Lasáková
koordinátorka programu
viera.lasakova@mentoria.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@mentoria.sk