Workshopy Konferencie mentoringu a koučingu vo vzdelávaní

Peter Szabo, MCC

Tuning-IN, umenie vy-ladiť sa na zmeny v rozhovore

Vrámci workshopu sa zameriame na schopnosť vylaďovania sa / prelaďovania sa  v živote klientov.  Na využitie tejto ich schopnosti  v koučingových a mentorinových rozhovoroch. Budeme trénovať schopnosť koučov/mentorov preladiť sa v konzultáciách na nečakané situácie s klientami. Pôjde o veľmi praktický workshop, súčasťou bude tréning zručností. Aktuálne je workshop nastavený formátom online. V prípade, že bude situácia na strane lektora priaznivá, máme plán jeho osobnej účasti na konferencii. Je zabezpečené tlmočenie.

120 min., online

Ella de Jong

Ako sa varí na riešenie zameraný rozhovor?

Počas tohto workshopu zistíte, ako dokážu pomôcť hlboké rozhovory o riešeniach. Ak použijeme správne na riešenie zamerané „ingrediencie“ pri mentoringovom rozhovore, náš/naša mentee sa bude cítiť veselo, sebavedomo a silne. Používanie prístupu zameraného na riešenie znamená, že sa spojí smiech s vážnym rozhovorom. Je to ako večerať s dobrými priateľmi: dobre ich poznáte a ste ochotný pomôcť im.Workshop bude pripravený na základe e-knihy, ktorú Ella napísala. Zažijete intrerakciu a niekoľko aktivít, cez ktoré ochutnáte, ako funguje a aký efekt prináša mentoring zameraný na riešenie.Je zabezpečené tlmočenie.

120 min.

Vlado Hambálek

Kedy v škole/organizácii využiť mentorovanie, kedy koučovanie a kedy niečo úplne iné?

Zámerom workshopu je interaktivnou formou priblížiť poznanie a vytvoriť priestor na diskusiu o indikáciách aj kontraindikáciach mentorovania a koučovania v školskom prostredi. 

Na konci workshopu budu účastníci vedieť, aký je potenciál aj obmedzenie mentorovania aj koučovania (a pripadne inych foriem rozvoja) pedagogov/ičiek, odborných pracovníkov/čiek, riadiacich pracovníkov/čiek, ale aj študentov/iek.

A aké otázky by si mohli položiť, ak chcú mentorovanie, resp. koučovanie na svojej škole kriticky reflektovať.

90 min.

Snežana Ďuricová

Efektívne vedenie porád

Ako a čo robiť, aby boli porady s vašimi učiteľmi efektívne, konštruktívne a participatívne? Na workshope sa dozviete kedy a ako zaviesť do porád facilitačný štýl a naopak, kedy je vhodný direktívny prístup. Dostanete základnú teóriu a na reálnej ukážke aj analýzu vedenia porady so spätnou väzbou lektorky.

90 min.

Spätná väzba v tíme

Ako na spätnú väzbu ak ste manažér či vedúci pracovník? Praktický work shop kde  sa dozviete ako  prijímať spätnú väzbu, získate a vyskúšate si pár tipov ako ju dávať aby bola efektívna, nezraňujúca a funčná.

90 min.

David Králik

Premena školy zvnútra

Prostredníctvom zážitku budete z workshopu odchádzať s pochopením benefitov programu PREMENA ŠKOLY ZVNÚTRA a reflexiou zaujímavej inovatívnej techniky vyučovania.

90 min.

Anežka Karľa

Rozvíjaj cez silné stránky seba aj druhých

Vedel si že keď makáš na svojich slabých stránkach, tak ich vieš posunúť o 60%, zatiaľ čo keď rozvíjaš svoje silné stránky, dokážeš ich posunúť o 730%? 

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vieme spoznať, prijať a zacieliť svoje talenty.  Ako ich následne vieme rozvíjať do silných stránok u seba ale aj u našich žiakoch/detí/ klientov. Čaká ťa veľa zaujímavých reflexií a aktivít na spoznanie a zacielenie svojich talentov. Skús si to na sebe a prines rozvoj cez silné stránky aj do svojho kontextu, komunity, organizácie, školy či biznisu.

90 min.

Michal Orság

Formativní hodnocení, sumativní hodnocení a responzivní výuka

Zaměříme se na vybrané strategie formativního hodnocení – stanovování cílů učení a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuse, získávání důkazů o učení a poskytování zpětné vazby. Ukážeme si, že sumativní a formativní hodnocení nejdou proti sobě, ale doplňují se. A responzivní výukou to celé zarámujeme.

90 min.

Terézia (Terka) Mihalovič Lukáčová

Ako inovovať vzdelávanie cez príklad Estónska a Fínska

Na workshope sa dozviete viac o tom,  čo Estónsku a Fínsku pomohlo  dostať sa na špičku najkvalitnejšieho vzdelávacieho systému vo svete. Ako využívajú kolegiálny mentoring  a iné  drobnosti, ktoré zaradili učitelia*ky priamo na školách čím  výrazne zmenili  kvalitu celého školstva v krajine.

90 min.

Tomáš Pešek, PCC

Thinking enviroment

Nedávno som sa zahĺbil do konceptu Thinking environment od Nancy Kline, s ktorým som sa na Slovensku zatiaľ nestretol. Chystám sa s ním v najbližších mesiacoch experimentovať v práci s klientkami a klientmi aj v rámci výcvikov, ktoré vediem. Z toho, čo už viem, je to vhodný koncept pre ľudí, ktorí koučujú, mentorujú aj učia. A do vzdelávania sa podľa mňa hodí. Dal som si výzvu, a teda tým pádom aj záväzok, do tejto konferencie poskladať zmysluplný interaktívny workshop. Ak ste zvedaví, ako sa mi to podarilo, príďte.

90 min.

Kriszta Molnár

Labyrint ako nástroj koučovania

Na tomto workshope zažijete formu meditácie, reflexie a koučovania pomocou chôdze cez labyrint. Nahliadnete do svojho vnútra a spolu odhalíme svet symbolov. Pozrieme sa na to, ako labyrint využiť v individuálnych a skupinových formách práce.

90 min.

Miriam Kiselová

PBL/Project Based Learning/Projektové vyučovanie

A načo nám toto bude? S touto otázkou sme sa na hodine stretli už asi všetci. 

Viacerí a viaceré chceme učiť pre prax a rozvíjať zručnosti pre život v 21. storočí. 

Príďte sa dozvedieť, ako SA TO DÁ cez PBL. 

Pozrime sa na náš workshop očami vyučujúcich: Čo je naším cieľom? Účastníci a účastníčky budú odchádzať so základmi toho, čo PBL je, ako pomáha pri rozvoji študentov a študentiek a prečo je dobré ho vyskúšať, ukážeme tiež príklady dobrej praxe. Rovnako chceme, aby učitelia a učiteľky odchádzali s niečím, čo budú môcť na hodinách hneď použiť. A čo mentoring v PBL? DASATO! Odporúčame pre všetky učiteľky a učiteľov, ktorí chcú zefektívniť spôsob výučby a posúvať svojich žiakov vpred ešte rýchlejšie a spôsobom, ktorý ich bude baviť.

70 min.