Ukážkové hodiny aktivizačných metód

Naučte sa efektívne zavádzať nové aktivizačné metódy v triedach

Ukážkové hodiny aktivizačných metód

Naučte sa efektívne zavádzať nové aktivizačné metódy v triedach

Mentória pripravila pre vás a vašich učiteľov niekoľko rozvojových programov, ktorých spoločným menovateľom je veľká praktickosť a učiteľský rast.

1. Jedna ukážková hodina s reflexiou (100 Eur pre skupinu 2 až 15 učiteľov)

  • Jeden z našich mentorov odučí vyučovaciu hodinu, pričom na hodine budú vaši učitelia ako pozorovatelia, následne hodinu zreflektuje s učiteľmi, ktorí sa zúčastnili ukážky.
  • Dĺžka: 2×45 (jedna hodina pozorovanie, jedna hodina mentoring)

Vhodné pre partiu učiteľov, ktorí by radi priamo v akcii dostali inšpiráciu na štandardne dobrú vyučovaciu hodinu, výhodou je, že vaši žiaci sú najskôr k inovácii inštruovaní človekom, ktorý techniku ovláda a učiteľ ďalší deň zavádza novinku do triedy, kde už techniku žiaci poznajú. 

2. Štyri ukážkové hodiny s reflexiou (250 Eur pre 8 – 40 učiteľov)

  • Jeden z našich skúsených mentorov odučí 4 rôzne hodiny za účasti vašich učiteľov a následne hodiny zreflektuje s tými, ktorí sa ich zúčastnili.
  • Dĺžka: 5×45 (4 odučené hodiny +1 hodina spoločnej reflexie)

Vhodné pre partiu učiteľov, ktorí by radi priamo v „akcii“ so žiakmi dostali inšpiráciu na štandardne dobrú diferencovanú hodinu s aktivizačnou metódou.

Aktivizačné metódy, ktoré učiteľom predstavíme:

Casino: Vynikajúca aktivita, zameraná na zopakovanie veľkého množstva vedomostí (napríklad pred testom)

World cafe: Skvelá aktivita, kde si žiaci osvojujú nové učivo prostredníctvom objavovania a spolupráce v skupine.

Tímová verzus skupinová práca: Kreatívna aktivita, kde okrem získania nových poznatkov získavajú žiaci príležitosť zmysluplne zostaviť tím.

Súťaž so sebou: Aktivita, kde žiaci okrem učiva získajú skúsenosť, aké to je, ak sa súťaživosť voči ostatným zmení na súťaž sám so sebou (Moja úloha nie je, byť lepší od teba, ale byť lepším, než som bol včera)

*Výhodou je, že žiaci zažijú aktivizačné metódy najskôr s človekom, ktorý dané techniky ovláda, učitelia majú možnosť byť pozorovateľmi a ďalší deň prichádzajú do triedy, kde už žiaci techniku poznajú. (veľmi efektívne zavádzanie nových metód)

3. Tandemové učenie (150 Eur pre jedného učiteľa)

  • Náš mentor Dávid Králik pripraví spolu s vašim učiteľom kvalitnú vyučovaciu hodinu, následne ju spoločne –  v tandeme odučia a nakoniec hodinu spoločne zreflektujú.
  • Dĺžka: 3×45 (hodina spoločná príprava, spoločné odučenie, spoločná reflexia)

Vhodné pre učiteľa začiatočníka i učiteľa pokročilého.

4. Kompletka – Ukážková hodina s reflexiou, odučená následným individuálnym mentoringom. (Cena 80 Eur na učiteľa, od 5 do 10 učiteľov, 65 Eur od 11 učiteľov)

  • Jeden z našich mentorov odučí 1 hodinu a následne hodinu zreflektuje s vašimi učiteľmi, ktorí sa zúčastnili pozorovania hodiny, každý z nich potom odučí sám podobnú hodinu. Následne si mentor  pozrie všetky hodiny vašich učiteľov a dá každému individuálny mentoring rozbor.
  • Dĺžka: 4×45 na učiteľa (1 hodina pozorovanie, 1 hodina spoločný rozbor videného, 1 hodina odučenie/pozorovanie mentorom, 1 hodina individuálneho mentoringu hodiny každého zapojeného učiteľa)

Vhodné pre partiu učiteľov, ktorí by radi priamo v „akcii“ so žiakmi dostali inšpiráciu na štandardnú vyučovaciu hodinu.

Ako sa prihlásiť

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na nada.tima@mentoria.sk alebo telefonicky na čísle +421 915 758 897.

Nenechajte si ujsť informácie o Mentórii

Buďte medzi prvými, komu pošleme aktuálne info o programe. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.