Lektori Konferencie mentoringu a koučingu vo vzdelávaní

Peter Szabo, MCC

Peter Szabo vyštudoval právo. Je MCC koučom a pre ICF hodnotí skúšky profesionálnych koučov. V roku 1997 založil vo Švajčiarsku koučovaciu školu Solutionsurfers, ktorá sa rozšírila a dodnes pôsobí v niekoľkých štátoch Európy, nevynímajúc Slovensko.  Vytrénoval tisícky PCC koučov po celom svete. Jeho koučovanie stavia na paradigme Steve de Shazera a Insoo KIm Berg. S Insoo Kim Berg napísal bestseler „Brief Coaching for Lasting Solutions“, je autorom známej knižky, preloženej do 16 jazykov:  „Koučovanie krátko a účinne“. Zatiaľ jeho posledná  kniha sa volá: The art of Re-tuning, when life does not stick to plan. Viac info na https://www.peterszabo.ch

Anežka Karľa

Anežka Karľa je certifikovaná koučka. Je odborníčka na osobnostný individuálny aj tímový rozvoj cez talenty a silné stránky, v rámci typológie Gallup. Venuje sa tvorbe komunikačných stratégií v rámci politického marketing a tréningu komunikačných zručností vo firmách.

Okrem toho je aj divadelnou lektorkou a režisérkou, ambasádorkou programu Teach for Slovakia a spoluzakladateľkou iniciatívy #somtu, kde sa zameriava na krízovú komunikáciu a prácu s nenávistnými prejavmi extrémizmu. V poslednom období sa tiež venovala pomoci Ukrajine a budovala tím dobrovoľníkov v utečeneckom centre v Gabčíkove.

Vlado Hambálek

Vlado Hambálek je psychoterapeut, kouč a supervízor. Pôvodne vyštudoval sociálnu prácu a pracoval s deťmi s poruchami správania, neskôr v oblasti párového a rodinného poradenstva a organizačného rozvoja. V praxi je od roku 1997, v roku 2007 spoluzakladal vzdelávacie združenie Coachingplus, ktoré sa venuje rozvoju odborníkov v pomáhajúcich profesiách, mimo iné aj rozvoju mentorov/iek a mentorovania v jeho rôznych aplikačných rovinách. Je členom EMCC, SPS a iných profesijných asociácií.

Terézia (Terka) Mihalovič Lukáčová

Terka Mihalovič Lukáčová je spoluzakladateľkou a vedie vzdelávaciu organizáciu DASATO s komplexným ročným programom DASATO Academy v jednotlivých regiónoch Slovenska. Spoluzakladala platformu GROWNi.sk prepájajúcu ľudí a organizácie s odhodlaním zlepšovať krajinu a tiež spoluzakladala online vzdelávací program Nexteria Lab. Okrem toho pomáha rozvíjať rôzne inovačné projekty vo vzdelávaní, najnovšie sieťovaciu organizáciu vo vzdelávaní EduValue či komplexný rozvoj projektového učenia na stredných školách v DASATO. Sama sa pre tému vzdelávania nadchla počas štúdia na gymnáziu v dánskom Silkeborgu, kde si všimla rozdiely medzi slovenským a tamojším školstvom. Aktuálne ukončuje štúdium o inováciách vo vzdelávaní v Estónsku, kde realizuje výskum zameraný na rozvoj projektového učenia.

Michal Orság

Michal Orság Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci,odbor český jazyk-anglický jazyk a pôsobil ako učiteľ anglického jazyka na základnej a strednej škole. Zaoberá sa efektivitou výuky, formatívnym hodnotením a popularizáciou učiteľského povolania. Je zakladateľ a riaditeľ  Eudkační Laboratoře a spoluzakladateľ vydavateľstva PublishED, ktoré prináša množstvo zaujímavých titulov pre pedagógov. 

Tomáš Pešek, PCC

Tomáš Pešek sa dvadsať rokov venoval rozvoju mladej generácie, hľadal inovatívne spôsoby, ako rozvíjať ich potenciál a ukazovať im, že dokážu viac, než si myslia. Dnes sa zameriava najmä na rozvoj mladých mužov na prahu dospelosti. Viac tiež pracuje s dospelými. Oblasť vzdelávania a nezisková sféra sú mu veľmi blízka a rád sa angažuje v projektoch, ktoré prepájajú firemný a neziskový sektor. To je jedna z jeho úloh aj v rámci predsedníctva Medzinárodnej federácie koučov (ICF) Slovenská pobočka, kde pôsobí od roku 2018. Vedie aj niekoľko dlhodobých výcvikov o využívaní koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi alebo v školskom prostredí.

Koučuje klientov a klientky z rôznorodých oblastí: od top manažmentu v biznise, cez učiteľky, učiteľov a vedúcich a vedúce rôznych spoločensky prospešných projektov až po mladých ľudí na konci strednej školy.