Lektori Konferencie mentoringu a koučingu vo vzdelávaní

Peter Szabo, MCC

Peter Szabo vyštudoval právo. Je MCC koučom a pre ICF hodnotí skúšky profesionálnych koučov. V roku 1997 založil vo Švajčiarsku koučovaciu školu Solutionsurfers, ktorá sa rozšírila a dodnes pôsobí v niekoľkých štátoch Európy, nevynímajúc Slovensko.  Vytrénoval tisícky PCC koučov po celom svete. Jeho koučovanie stavia na paradigme Steve de Shazera a Insoo KIm Berg. S Insoo Kim Berg napísal bestseler „Brief Coaching for Lasting Solutions“, je autorom známej knižky, preloženej do 16 jazykov:  „Koučovanie krátko a účinne“. Zatiaľ jeho posledná  kniha sa volá: The art of Re-tuning, when life does not stick to plan. Viac info na https://www.peterszabo.ch

Ella de Jong

Ella de Jong vyrástla na farme so 6 veľkými bratmi a 2 sestrami, čo ju naučilo, že humor a sedliacky rozum sú cestou, ako si poradiť s ťažkosťami. Ellu jej životné skúsenosti formovali k tomu, aby bola takou, akou dnes je: odhodlanou, veselou, kreatívnou, starostlivou a zároveň s nohami na zemi. Dlhodobo prepája svoje učiteľské skúsenosti so svojím nadšením pre prísptup zameraný na riešenie cez svoje workshopy, mentoringy a koučingy. Je autorkou knihy „Solution Focused Mentoring. 5 Steps to bring out the best in your mentee and yourself“ a členkou predstavenstva Holandsej asociácie profesionálov zameraných na riešenie.  Jej víziou je, že každý človek môže byť oporou pre druhých a sám pre seba.

Vlado Hambálek

Vlado Hambálek je psychoterapeut, kouč a supervízor. Pôvodne vyštudoval sociálnu prácu a pracoval s deťmi s poruchami správania, neskôr v oblasti párového a rodinného poradenstva a organizačného rozvoja. V praxi je od roku 1997, v roku 2007 spoluzakladal vzdelávacie združenie Coachingplus, ktoré sa venuje rozvoju odborníkov v pomáhajúcich profesiách, mimo iné aj rozvoju mentorov/iek a mentorovania v jeho rôznych aplikačných rovinách. Je členom EMCC, SPS a iných profesijných asociácií.

Snežana Ďuricová

Snežana Ďuricová pôsobí ako Senior consultant v Maxman Consultants od roku 2011. Jej špecializáciou sú HR poradenstvo, konzultácie, assesment a development centrá a dizajn rozvojových programov. Svoje skúsenosti z manažérskych pozícií odovzdáva našim klientom pri projektoch zameraných na rozvoj lídrov, organizačný rozvoj, talent manažment a manažérske zručnosti. Relax nachádza v prírode alebo knihách magického realizmu.

David Králik

David Králik spoluzakladal prvý mentoringový program pre učiteľov na Slovensku, ktorý 4 roky viedol. 12 rok pôsobí ako mentor, je spoluzakladateľ a odborný garant Mentórie. Aktuálne sa u nás najviac venuje lektorovaniu mentoringu, aktualizačným vzdelávaniam pre školy a rozvoju mentorov RCPU. Vo voľnom čase  rád píše knihy pre deti.

Anežka Karľa

Anežka Karľa je certifikovaná koučka. Je odborníčka na osobnostný individuálny aj tímový rozvoj cez talenty a silné stránky, v rámci typológie Gallup. Venuje sa tvorbe komunikačných stratégií v rámci politického marketing a tréningu komunikačných zručností vo firmách.

Okrem toho je aj divadelnou lektorkou a režisérkou, ambasádorkou programu Teach for Slovakia a spoluzakladateľkou iniciatívy #somtu, kde sa zameriava na krízovú komunikáciu a prácu s nenávistnými prejavmi extrémizmu. V poslednom období sa tiež venovala pomoci Ukrajine a budovala tím dobrovoľníkov v utečeneckom centre v Gabčíkove.

Michal Orság

Michal Orság Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci,odbor český jazyk-anglický jazyk a pôsobil ako učiteľ anglického jazyka na základnej a strednej škole. Zaoberá sa efektivitou výuky, formatívnym hodnotením a popularizáciou učiteľského povolania. Je zakladateľ a riaditeľ  Eudkační Laboratoře a spoluzakladateľ vydavateľstva PublishED, ktoré prináša množstvo zaujímavých titulov pre pedagógov. 

Terézia (Terka) Mihalovič Lukáčová

Terka Mihalovič Lukáčová je spoluzakladateľkou a vedie vzdelávaciu organizáciu DASATO s komplexným ročným programom DASATO Academy v jednotlivých regiónoch Slovenska. Spoluzakladala platformu GROWNi.sk prepájajúcu ľudí a organizácie s odhodlaním zlepšovať krajinu a tiež spoluzakladala online vzdelávací program Nexteria Lab. Okrem toho pomáha rozvíjať rôzne inovačné projekty vo vzdelávaní, najnovšie sieťovaciu organizáciu vo vzdelávaní EduValue či komplexný rozvoj projektového učenia na stredných školách v DASATO. Sama sa pre tému vzdelávania nadchla počas štúdia na gymnáziu v dánskom Silkeborgu, kde si všimla rozdiely medzi slovenským a tamojším školstvom. Aktuálne ukončuje štúdium o inováciách vo vzdelávaní v Estónsku, kde realizuje výskum zameraný na rozvoj projektového učenia.

Tomáš Pešek, PCC

Tomáš Pešek sa dvadsať rokov venoval rozvoju mladej generácie, hľadal inovatívne spôsoby, ako rozvíjať ich potenciál a ukazovať im, že dokážu viac, než si myslia. Dnes sa zameriava najmä na rozvoj mladých mužov na prahu dospelosti. Viac tiež pracuje s dospelými. Oblasť vzdelávania a nezisková sféra sú mu veľmi blízka a rád sa angažuje v projektoch, ktoré prepájajú firemný a neziskový sektor. To je jedna z jeho úloh aj v rámci predsedníctva Medzinárodnej federácie koučov (ICF) Slovenská pobočka, kde pôsobí od roku 2018. Vedie aj niekoľko dlhodobých výcvikov o využívaní koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi alebo v školskom prostredí.

Koučuje klientov a klientky z rôznorodých oblastí: od top manažmentu v biznise, cez učiteľky, učiteľov a vedúcich a vedúce rôznych spoločensky prospešných projektov až po mladých ľudí na konci strednej školy.

Kriszta Molnár

Mojím poslaním je byť facilitátorom, podporovateľom a iniciátorom zmien. Som jednou zo zakladateľov organizácie TANDEM, pracujem ako lektorka, koučka a odborná garantka TANDEM-u.Študovala som sociológiu, psychodrámu, leadership, komunitný organizačný rozvoj – tieto vzdelávania sa stali základom môjho pohľadu na svet. Verím, že ľudská duša hľadá cestu rozvoja a mojou úlohou je sprevádzať mojich klientov na tejto ceste. TANDEM je pre mňa tvorivou komunitou, v ktorej mám príležitosť realizovať svoje profesionálne sny.

„Svoju prácu robíme zo srdca, kvalitne, v partnerstvách a s dôrazom na ľudskosť.

Miriam Kiselová

Miriam Kiselová študovala učiteľstvo slovenského jazyka a občianskej náuky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Ešte počas posledného ročníka VŠ sa pridala do LEAF Academy, kde učila slovenský jazyk a neskôr aj podnikavé líderstvo. Tu tiež pracovala ako Advisor (poradkyňa) pre svoju skupinku študentov a ako Head of Hall (vychovávateľka) pre časť študentov, ktorí bývali na internáte. Viedla študentov zapojených do DofE. Momentálne je na rodičovskej dovolenke, ktorú si obohacuje doučovaním a rozbiehaním projektu o projektovom vyučovaní (PBL) s DASATO.