Tím programu Premena školy zvnútra

Mgr. Viera Lasáková

mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

Pôsobí deviaty rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Je výkonná riaditeľka Mentórie.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Mgr. Dávid Králik

mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

Pracuje devanásty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov.

Mária Dečová

Mária viedla gymnázium v Košiciach, kde zaviedla mentoringový program a dobrovoľníctvo pre študentov, rada sieťuje dobré veci, preto ich študenti sú aktívni v Kolégiu Antona Neuwirtha či v DofE. Rada objavuje v človeku to najkrajšie a na tom pomáha stavať aj jeho profesionálne poslanie. V súčasnosti pôsobí ako kouč, mentor a lektor pre LEAF a Teach for Slovakia. Svoje sily a skúsenosti rada venuje začínajúcim riaditeľom škôl.

Tomáš Macko

Tomáš rozvíjal rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov a ktorý sa rád učí: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športuje, číta a je. Byť mentorom IRPU a Teach for Slovakia vníma ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.

Henrieta Petrovičová

Počas 20 ročnej praxe pôsobila v gymnaziálnom prostredí ako učiteľka, zástupkyňa riaditeľa a posledných osem rokov ako riaditeľka školy. Profesijné skúsenosti nadobudla tiež v pozícii poradkyne hlavnej štátnej inšpektorky pre oblasť osobnostného rozvoja žiakov a ako členka Správnej rady a vedúca odbornej sekcie stredných škôl v Asociácii súkromných škôl a školských zariadení.

S LEAFom absolvovala IRPU pre riaditeľov a následne sa s kolegami pustili do Premeny školy zvnútra. Všetok voľný čas najradšej trávi so svojimi blízkymi doma alebo v prírode. Momentálne si hľadá pre učiteľovanie nové pôsobisko a venuje sa ako mentor učiteľom, ktorým poskytuje partnerskú pomoc a podporu.

Barbora Michnová

Je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa pohybovala v oblasti vzdelávania už počas štúdia na vysokej škole. V Rumunsku stážovala na celonárodnom programe neformálneho vzdelávania GROW a v pašovaní neformálneho vzdelávania do školských tried pokračovala aj počas svojej pedagogickej praxe na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje rozvoju a podpore učiteľov a mladých ľudí cez mentoring.  Okrem vzdelávania má rada umenie, turistiku, srdečných ľudí a v poslednom čase jej učaroval aj brief coaching.

Andy Profantová

Po 13 rokoch v korporáciách pracuje ako koučka a biznis konzultantka. Svojich klientov podporuje v transformačných projektoch, budovaní stratégie a zvyšovaní angažovanosti. Rada spolupracuje s ľuďmi, ktorí hľadajú fungujúce riešenia a pracujú na sebe a svojom rozvoji. Vytvorila a lektoruje ucelený kurz koučingu a nadstavbové mentoringové moduly pre koučov. S pedagógmi spolupracuje v Premene školy, ako koučka pre Teach for Slovania a vedie rozvojové workshopy koučovacieho prístupu pre vysoké školy a univerzity.

Jana Balážová

Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka tútoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka programov pre učiteľov v LEAFe, kde využíva svoje skúsenosti a zručnosti v prospech učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

Mgr. Alexandra Kuročková

Je pre ňu dôležitá zmysluplnosť toho, čo robí, preto spolupracuje na viacerých projektoch, ktoré pomáhajú uskutočňovať v spoločnosti pozitívnu zmenu. Ako kouč a supervízor spolupracuje s organizáciou LEAF v mentoringovom programe pre učiteľov. Ako mentor podporuje mladé talenty v organizáciách, ktoré rozvíjajú osobnosť mladých ľudí s potenciálom stať sa lídrom (Kolégium Antona Neuwirtha, LEAF, Future Generation Europe, Spoločenstvo Ladislava Hanusa). Rozvíja líderské zručnosti riaditeľov škôl a manažérov neziskových organizácií. Má medzinárodné skúsenosti s rozvojovými programami z Talianska a afrického Mozambiku.
Profesionálne sa venuje oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí, sprevádza organizácie procesom zmeny a pomáha im nastaviť zdravú firemnú kultúru z pohľadu motivácie a angažovanosti zamestnancov. Vedie vlastnú firmu v oblasti koučingu a  vzdelávania.